Завантаження файлів на сайт


Замінити файл з такою ж назвою?
Да
Нет

Напишіть нам

Email:
Тема:
Повідомлення:
Скільки гравців на футбольному полі під час матчу?

Вхід для адміністратора

ЗВ'ЯЗОК

СТАТУТ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ

Глава І. Визначення термінів

ФІФА                                           1. Міжнародна федерація футбольних асоціацій.

УЄФА                                          2. Союз європейських футбольних асоціацій.

ФФУ                                             3. Федерація футболу України.

ФФВ                                             4. Федерація футболу Волині.

ФФЛР                                           5. Федерація футболу Луцького району.

Конференція                                6. Вищий керівний орган ФФЛР.

Голова                                          7. Вища посадова особа.

Виконавчий Комітет ФФЛР       8. Керівний орган ФФЛР в період між Конференціями.

Адміністрація                              9. Постійно діючий апарат ФФЛР.

Асоціація                                      10. Громадська спортивна організація, яка є членом ФФЛР, підпорядкована ФФЛР, предмет діяльності якої відносяться до відповідальної сфери футболу.

 

 

Глава ІІ. Загальні положення.

Стаття 1. Назва, повноваження юридичний статус та штаб-квартира.

 1. Районна спортивна громадська організація «Федерація футболу Луцького району» (далі – ФФЛР) є громадською незалежною спортивною організацією осіб, які прагнуть сприяти розвитку і піднесенню футболу у Луцькому районі, створеною відповідно до законів України «Про об’єднання громадян» та «Про фізичну культуру і спорт» на засадах індивідуального та колективного членства.
 2. ФФЛР є неприбутковою організацією.
 3. ФФЛР за юридичним статутом є відділенням Волинської спортивної громадської організації «Федерації футболу Волині» (далі – ФФВ), діяльність якої поширюється на території Луцького району та діє відповідно до свого статуту. Рішення органів ФФЛР, прийняті на виконання цілей та завдань ФФЛР в межах її компетенції, є обов’язковими для всіх членів ФФЛР (колективних членів, футболістів, тренерів, арбітрів, інших фахівців, тощо).
 4. ФФЛР є юридичною особою з усіма юридичними правами та обов’язками, що охоплюються цим поняттям згідно чинному цивільному законодавству України, зокрема, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати майно (рухоме і нерухоме) на праві власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках, мати печатку та штампи зі своїм найменуванням.
 5. Правовою основою діяльності ФФЛР є даний Статут та Статут ФФВ, Закон України «Про об’єднання громадян» і Закон України «Про фізичну культуру і спорт» та інше чинне законодавство України.
 6. ФФЛР визначає цілі та завдання Федерації Футболу України (далі – ФФУ), ФФЛР керується ними в своїй діяльності.
 7. Для здійснення своїх цілей та завдань, визначених даним Статутом, відповідно до свого правового статусу, ФФЛР користується правами в установленому    чинним законодавством порядку: 

7.1.         Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права.

7.2.         Представляє та захищає своєї законні інтереси своїх членів в органах державної влади та громадських організаціях.

7.3.         Ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні.

7.4.         Створює установи та організації.

7.5.         Отримує від органів державної влади і управляння та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

7.6.         Вносить пропозиції до органів державної влади і управляння з приводу розвитку футболу.

7.7.         Поширює інформацією і пропагує свої ідеї  та цілі.

7.8.         Засновує підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

 

Стаття 2. Мета, цілі та завдання.

 1. Основною метою  діяльності ФФЛР є практичне втілення на території Луцького району статутних цілей і завдань ФФВ та ФФУ, мобілізація використання для цього місцевого спортивного потенціалу, а також поширення діяльності ФФВ та ФФУ на території Луцького району.
 2. Основні цілі діяльності ФФЛР:

2.1.   Демократизація управління у футболі. Сприяння злагодженій взаємодії і співробітництву громадян і організацій, зацікавлених у розвитку футболу в районі.

2.2.  Забезпечення гідного представництва Луцького району у волинському футбольному співтоваристві.

2.3.     Поширення єдиної політики розвитку футболу.

2.4.  Поширення єдиних принципів дисциплінарної практики щодо членів ФФЛР.

2.5.     Удосконалення системи підготовки футболістів.

2.6.     Розвиток системи пропаганди і популяризації футболу.

2.7.     Задоволення і захист інтересів членів ФФЛР.

3. Для досягнення вищезазначених цілей ФФЛР ставить перед собою наступні завдання:

3.1.         Розробляти та втілювати у життя програми розвитку футболу у Луцькому районі.

3.2.         Розробляти та забезпечувати реалізацію програм підготовки футболістів збірних команд району.

3.3.         Сприяти ефективній діяльності членів ФФЛР по виконанню статутних завдань.

3.4.         Забезпечувати організацію змагань і турнірів в районі серед дорослих, юнацьких, жіночих, ветеранських та дитячих команд, брати участь в чемпіонатах, першостях та розіграшах Кубка Волині з футболу.

3.5.         Сприяти розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами ФФЛР.

3.6.         Запобігати виникненню суперечок і конфліктних ситуацій між членами ФФЛР.

3.7.         Забезпечувати дотримування всіма членами ФФЛР установчих та регламентуючих документів ФФЛР, Правил гри.

3.8.         Запобігати проявам негативної практики у футбольному арбітражі, сприяти його об’єктивності і високому професійному рівню.

3.9.         При отримані відповідних повноважень організовувати міжнародні, всеукраїнські турніри на території району, рекомендувати клубні команди до участі в обласних змаганнях.

3.10.    Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів ФФЛР.

3.11.    Організовувати виготовлення офіційної нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції ФФЛР.

3.12.    Організовувати виконання рішень керівних органів ФФВ.

3.13.    Налагоджувати спортивну інфраструктуру для розвитку футболу в районі, без винятків контролювати її.

3.14.    Здійснювати пошук і консолідацію кадрів для втілення програм ФФУ та ФФВ.

3.15.    Висувати кандидатури на обрання у керівні органи ФФВ.

3.16.    Здійснювати делеговані органами ФФВ повноваження.

3.17.    Створювати постійно діючі або тимчасові структурні підрозділи для реалізації статутних завдань.

3.18.    Вести списки членів ФФЛР і контролювати сплату членських внесків.

3.19.    Здійснювати іншу діяльність в межах, передбачених своїм Статутом та Статутами ФФВ, ФФУ.

 
 

Глава ІІІ. Членство в ФФЛР.

Стаття 3. Членство.

 1. ФФЛР діє на основі індивідуального та колективного членства.
 2. Членство в ФФЛР відкрите для громадян Луцького району та громадських спортивних організацій: відділень футболу, асоціацій, спортивних товариств та інших громадських організацій, які поділяють мету та Статутні завдання ФФЛР і бажають сприяти її діяльності.

 

Стаття 4. Колективні члени ФФЛР.

1.     Колективними членами ФФЛР можуть стати: громадські організації, спілки громадських організацій, фонди, асоціації, колективи підприємств, установ, організацій, які поділяють мету ФФЛР і її Статутні завдання, а також, бажають сприяти її діяльності.

 

Стаття 5. Права колективних членів.

 1. Користуватись правами, які надаються їм цим Статутом, регламентами та рішеннями, які прийняті органами ФФЛР.
 2. Брати участь в управлінні ФФВ через обрані за їх участю (делегатів) органи ФФЛР.
 3. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФЛР та її органів.
 4. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться ФФЛР.
 5. Виходу із членів ФФЛР.

 

 

Стаття 6. Обов’язки колективних членів.

 1. Активно сприяти розвитку футболу в районі, реалізації політики ФФЛР в сфері футболу.
 2. Співпрацювати з ФФЛР з усіх питань, які стосуються питань футболу.
 3. Підтримувати авторитет ФФЛР, не вчиняти дій, які суперечили б статутним цілям ФФЛР, підривали її престиж.
 4. Підкорятись у своїй діяльності у сфері футболу вимогам Статуту і регламентуючих документів ФФЛР та дотримуватись Правил гри, які встановлені Радої міжнародної футбольної асоціації.
 5. Своєчасно сплачувати членські та заявочні внески.
 6. Забезпечувати проведення незалежних та демократичних виборів свого виконавчого органу та забезпечити участь своїх делегатів в Конференції ФФЛР.

 

Стаття 7. Процедура та умови отримання членства ФФЛР.

 1. Колективи підприємств, установ, організацій, які бажають стати колективним членом ФФЛР, повинні подати на розгляд в ФФЛР письмову заяву.
 2. Заява про надання колективного членства повинна містити офіційні рішення про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, відомості про осіб (органи).
 3. В період між Конференціями Виконавчий комітет ФФЛР може надати тимчасове членство.

 

Стаття 8. Призупинення і припинення членства.

 1. Організація–член ФФЛР, може бути виключена із складу ФФЛР, якщо вона:

1.1.         Не виконала своїх фінансових обов’язків перед ФФЛР.

1.2.         Грубо порушила Статут (регламент) або рішення у відповідності з цими документами.

1.3.         Рішення про виключення організації-члена ФФЛР, приймає Виконавчий комітет ФФЛР.

 

Глава ІV. Керівні та контролюючі органи.

Стаття 9.

 1. Керівниками і виконавчими органами ФФЛР є:

-                     Конфедерація,

-                     Виконавчий комітет ФФЛР.

 1. Контролюючим органом – Ревізійна комісія.

 

Стаття 10. Конференція.

 1. Конференція є вищим керівним органом ФФЛР.
 2. Конференція є зібранням делегатів, обраних від членів ФФЛР.
 3. Конференція може приймати будь-які рішення стосовно виконання своїх Статутних завдань, мети утворення та життєдіяльності ФФУ.
 4. Конференція вважається правочинною, якщо в її роботі приймає участь абсолютна більшість (половина делегатів +1 делегат) делегатів від членів ФФЛР.

 

Стаття 11. Чергова Конференція: повноваження,

Повідомлення та порядок денний.

 1. Чергова Конференція проводиться кожні чотири роки.
 2. Дату, місце проведення Конференції, порядок денний та норми представництва делегатів від членів на Конференцію встановлює Виконком ФФЛР не пізніше, ніж за місяць до його проведення.
 3. Не пізніше ніж за 20 днів до проведення Конференції, члени ФФЛР направляють Виконкому ФФЛР:

-                     прізвища делегатів на Конференцію ФФЛР, згідно норм представництва для колективних членів ФФЛР;

-                     виписку з протоколу засідання відповідного органу про висунення кандидатури на обрання Голови ФФЛР та кандидатур для обрання в виборні органи ФФЛР, якщо такі є.

 1. Адміністрація ФФЛР, не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Конференції, направляє офіційне запрошення для участі їх делегатів у Конференції.
 2. До компетенції Конференції належать вирішення будь-яких питань діяльності ФФЛР, але в обов’язковому порядку розглядаються наступні:

5.1.         Вибори мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів Конференції.

5.2.         Вибори Секретаріату з числа делегатів для ведення та перевірки протоколу Конференції.

5.3.         Вибори лічильної комісії при голосуванні на Конференції.

5.4.         Розгляд звіту Голови.

5.5.         Розгляд звіту ревізійної комісії.

5.6.         Вибори Голови ФФЛР.

5.7.         Вибори заступників Голови ФФЛР.

5.8.         Вибори членів Виконавчого комітету ФФЛР.

5.9.         Вибори членів Ревізійної комісії ФФЛР.

5.10.    Вибори членів Контрольно-дисциплінарного комітету ФФЛР та Апеляційного комітету ФФЛР.

5.11.    Внесення змін та доповнення до Статуту ФФЛР.

5.12.    Розгляд та прийняття рішень відповідно до пропозицій, запропонованих колективними членами ФФЛР.

5.13.    Розгляд заяв про надання членства або виключення організації – члена  зі складу ФФЛР.

 

Стаття 12. Позачергова конференція.

 1. Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Виконавчого комітету ФФЛР або за письмовою вимогою 2/3 членів ФФЛР.

 

Стаття 13. Пропозиції колективних членів.

 1. Колективний член ФФЛР, який бажає включити питання в порядок денний Позачергової Конференції, повинен надіслати в адміністрацію ФФЛР в письмовій формі свої пропозиції не менше, ніж за 15 днів до дати її проведення.

 

Стаття 14. Головуючий на Конференції та вирішальний голос.

 1. На Конференції головує Голова або, в разі його відсутності, Перший заступник Голови.
 2. У випадку рівності голосів на Конференції Голова має вирішальний голос.

 

Стаття 15. Протокол.

 1. На Конференції ведеться протокол засідання.
 2. Протокол направляється членам ФФЛР, підписаний делегатами, які його вели, протягом 10 днів після проведення Конференції.
 3. Протокол вважається затвердженим, якщо протягом 10 днів після його відправки, в адміністрацію ФФЛР не надійшло ніяких зауважень.

 

Стаття 16. Право голосу.

 1. Кожний колективний член ФФЛР, якщо він не втратив право голосу, має на Конференції ту норму представництва (кількість делегатів), яку встановив Виконавчий комітет ФФЛР.
 2. Передача голосів на Конференції не дозволяється.
 3. Голосування на Конференції є відкритим, якщо Конференція не прийняла іншого рішення.
 4. Рішення по голосуванню приймається простою більшістю голосів. Особи, які утримались від голосування, не враховуються.
 5. Пропозиції по змінах в Статуті приймаються, якщо за них проголосувало 2/3 присутніх делегатів Конференції.
 6. Тимчасове призупинення членства колективних членів в ФФЛР не дає їм права приймати участь в голосуванні.

 

Стаття 17. Вибори.

 1. Голосування під час проведення виборів може бути як відкритим, так і таємним. Рішення з цього питання приймає Конференція більшістю голосів.
 2. Кандидат на обрання вважається обраним, якщо в першому колі голосування його кандидатуру підтримала абсолютна більшість голосів (половина плюс один голос).
 3. Якщо в першому колі голосування вибори не відбулися, необхідно провести друге коло голосування, в якому кандидат, який набрав більшість голосів, вважається обраним.

 

Стаття 18. Рішення Конференції.

 1. Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття Конференцією.

 

Стаття 19. Голова.

 1. Головою ФФЛР може бути обрана будь-яка дієздатна особа.
 2. Кандидатура на обрання Головою ФФЛР пропонується будь-яким членом ФФЛР і надсилається до адміністрації ФФЛР за 20 днів до відкриття Конференції.
 3. Кандидат на обрання Головою ФФЛР не пізніше, ніж за 15 днів до Конференції надає до адміністрації ФФЛР письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Голови ФФЛР.

 

Стаття 20. Повноваження і обов’язки Голови.

 1. Голова обирається на Конференції ФФЛР на чотирирічний термін. Він є вищою посадовою особою, яка  очолює ФФЛР. Голова підзвітний тільки Конференції ФФЛР.
 2. Права та обов’язки Голови:

2.1.         Особисто керує діяльністю ФФЛР, є гарантом дотримання Статуту ФФЛР і регламентуючих документів.

2.2.         Без довіреності представляє ФФЛР перед ФФВ та ФФУ, державними органами Волинської області, недержавними установами, громадськими організаціями, всіма третіми особами.

2.3.         Пропонує Конференції на обрання необхідну кількість заступників Голови, персональний склад Виконавчого комітету, якому пропонує обрання Голів постійних комітетів, членів ревізійної комісії, членів органів футбольного правосуддя.

2.4.         Керує роботою Виконавчого комітету, головує на їх засіданнях, затверджує положення про ці органи та визначає періодичність їх складання.

2.5.         Має право першого підпису фінансових документів ФФЛР.

2.6.         Видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для підпорядкованих йому органів ФФЛР.

2.7.         Розподіляє обов’язки між співробітниками ФФЛР.

2.8.         У випадку рівності кількості голосів в ході голосування, Голова має вирішальний голос.

2.9.         У разі відсутності Голови, його повноваження і обов’язки покладаються на одного з заступників.

 

Стаття 21. Заступники Голови. Повноваження та обов’язки.

 1. Заступники Голови обираються Конференцією. Термін повноважень – чотири роки. Керують роботою ФФЛР згідно розподілу обов’язків.

 

Стаття 22. Виконавчий комітет.

 1. Виконавчий комітет є виконавчим і керівним органом ФФЛР в період між Конференціями.
 2. Члени Виконкому обираються на Конференції.
 3. Кількість членів визначає Конференція.
 4. Членів Виконкому обирають на чотирирічний період.
 5. Виконком має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною компетенцією Конференції.
 6. Роботу Виконкому очолює Голова, в разі його відсутності – заступник голови.

 

Стаття 23. Повноваження Виконкому ФФЛР.

 1. Виконавчий комітет має право:

1.1.         Здійснювати загальний контроль за діяльністю ФФЛР.

1.2.         Затверджувати перспективні плани розвитку футболу в районі.

1.3.         Надання тимчасового членства або призупинення членства в ФФЛР.

1.4.         Визначення місця і дати проведення наступної Конференції.

1.5.         Готує та затверджує всі регламентуючі документи ФФЛР.

1.6.         Затверджувати розміри вступних, заявочних внесків (штрафів) колективних членів ФФЛР і вирішувати всі інші фінансові питання.

1.7.         Здійснювати господарське управляння коштами та майном ФФЛР.

1.8.         Контролювати діяльність ФФЛР в частині виконання рішень Конференції, Виконкому, Статуту та Регламентів ФФЛР.

 

Стаття 24. Періодичність проведення засідань Виконкому,

кворум та прийняття рішень.

 1. Як правило, Виконком збирається раз в три місяці. Його скликає Голова. Він же скликає засідання по усіх непередбачених Регламентом питаннях. На вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Голова ФФЛР повинен скликати засідання Виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати цієї вимоги.
 2. Засідання Виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутня абсолютна більшість (половина плюс один), включаючи Голову ФФЛР або, за його відсутності, одного із заступників. Рішення на засіданнях виконкому приймаються простою більшістю голосів членів Виконкому. При рівній кількості голосів в ході голосування вирішальний голос має Голова.
 3. Рішення Виконкому негайно вступають  в силу, якщо Виконком не прийме іншого рішення.

 

Стаття 25. Ревізійна комісія.

 1. Контроль за діяльністю ФФЛР і її членів здійснюється Ревізійною комісією ФФЛР, яка обирається Конференцією в складі 3 осіб терміном на 4 роки. Ревізійна комісія підзвітна Конференції.
 2. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ФФЛР та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

 
 

Глава V. Адміністрація ФФЛР.

Стаття 26. Права та обов’язки.

 1. Права та обов’язки передаються Конференцією Голові.

1.1.         Керувати організацією роботи та управління адміністрації ФФЛР.

1.2.         Представляти ФФЛР за дорученням Голови.

1.3.         Призначати або звільняти штатних спеціалістів.

1.4.         Готувати засідання керівних органів ФФЛР.

1.5.         Контролювати виконання рішень Конференції, Ради, виконкому, дотримання Статуту та регламентуючих документів ФФЛР.

 

Глава VІ. Постійні комітети ФФЛР.

Стаття 27.Постійні комітети

 1. Постійні комітети є робочими органами ФФЛР, які виконують рішення Конференції та Виконавчого комітету і ведуть роботу під керівництвом Голови та заступників Голови.
 2. Постійні комітети утворюються і діють у відповідності із Статутом ФФЛР.
 3. Постійними комітетами є:

3.1.         Комітет арбітрів;

3.2.         Комітет з проведення змагань;

3.3.         Комітет дитячо-юнацького футболу;

3.4.         Комітет міні-футболу;

3.5.         Комітет ветеранського футболу;

3.6.         Комітет з питань ЗМІ.

4.   За рішенням Виконавчого комітету можуть утворюватись інші постійні комітети.

 

Стаття 28. Склад та обов’язки.

 1. За поданням Голови ФФЛР Виконавчий комітет обирає голів комітетів, заступників голів та членів постійних комітетів ФФЛР.
 2. Голова комітету працює, регулярно інформує про стан справ у  комітеті, представляє комітет та несе відповідальність за його роботу.

 

Глава VІІ. Власність та фінансово-господарська діяльність.

Стаття 29.Власність, кошти та майно.

 1. Відповідно до чинного законодавства, ФФЛР може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.
 2. ФФЛР може набувати право власності:

2.1.         На кошти та майно, передане членами ФФЛР або державою в установленому порядку.

2.2.         На добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб.

2.3.         На майно, придбане за рахунок власних коштів.

2.4.         На пасивні доходи (доходи, одержані як відсотки, страхові виплати, відшкодування).

2.5.         На майно і кошти, придбані в результаті діяльності створених ФФЛР госпрозрахункових установ і організацій.

 1. Постійним джерелом формування власних коштів ФФЛР є:

3.1.         Безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування.

3.2.         Членські та вступні внески.

3.3.         Грошові внески колективних членів ФФЛР, футбольних клубів, згідно з регламентами змагань, що проводяться під егідою ФФЛР.

3.4.         Грошові надходження від ФФУ та ФФВ.

 1. ФФЛР самостійно і незалежно:

4.1.         Здійснює право володіння, користування та розповсюдження належним їй майном через її вищий керівний орган, Конференцією або інші органи ФФЛР.

4.2.         Має право у встановленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для виконання статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації.

 

Стаття 30. Кошторис ФФЛР.

 1. Кошторис надходжень та витрат ФФЛР складається на кожний фінансовий рік.
 2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконавчим комітетом.
 3. Фінансовий рік ФФЛР починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

 

Глава VІІІ. Регламенти змагань.

Стаття 31.Регламенти змагань.

 1. Виконавчий комітет розробляє та затверджує регламенти змагань, які проводяться під егідою ФФЛР.
 2. Умовою участі в змаганнях ФФЛР є згода кожного члена або його клубу виконувати Статут, Регламент та прийняті у відповідності з ними рішення органів ФФЛР.

 

Стаття 32. Заборона угрупувань та коаліцій.

 1. Формування будь-яких угрупувань та коаліцій без дозволу на це ФФЛР забороняється.

 
 

Глава ІX. Здійснення футбольного правосуддя

Стаття 33. Органи здійснення футбольного правосуддя

1. Органами здійснення футбольного правосуддя в ФФЛР є: - Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції); - Апеляційний комітет (орган другої інстанції).

2. Члени Органів здійснення футбольного правосуддя не можуть входити до складу Виконавчого комітету ФФЛР.

3. Голови та члени Органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією з кандидатів, запропонованих Головою ФФВ терміном на чотири роки.

4. Юрисдикція та процесуальні дії Органів здійснення правосуддя визначаються чинними на той момент Дисциплінарними правилами ФФЛР.

 

Стаття 34. Дисциплінарні санкції.

 1. До членів ФФЛР можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:

1.1.         Попередження.

1.2.         Обов’язковий грошовий внесок.

1.3.         Анулювання результату матчу.

1.4.         Присудження перемоги командні-суперники.

1.5.         Позбавлення турнірних очок.

1.6.         Дискваліфікація стадіону.

1.7.         Виключення команди із складу учасників змагань.

1.8.         Виключення із складу ФФЛР.

 1. По відношенню до окремих осіб (фахівців, тренерів, гравців, посадових осіб) можуть бути застосовані наступні дисциплінарні санкції:

2.1.         Попередження.

2.2.         Суворе попередження.

2.3.         Обов’язковий грошовий внесок.

2.4.         Дискваліфікація на певну кількість матчів.

 

Стаття 35. Припинення діяльності ФФЛР.

 1. Припинення діяльності ФФЛР здійснюється тільки за рішенням 4/5 делегатів Конференції або за рішенням суду.
 2. Ні при яких обставинах розділ майна ФФЛР між її членами не проводяться і будь-яка резолюція з цього приводу не має сили.
 3. У випадку реорганізації, реєстрації новоутвореного об’єднання здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 4. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією, Конференцією утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Стаття 36. Порядок внесення змін до Статуту ФФЛР.

 1. Зміни до Статусу ФФЛР затверджуються Конференцією ФФЛР. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості делегатів, зареєстрованих на Конференції.
 2. Про зміни до Статуту ФФЛР повідомляється легалізуючий державний органу 3-денний строк.

 

Глава Х. Заключні положення.

Стаття 37.

 1. Виконавчий комітет правочинний приймати рішення по всім питанням, які не передбачені цим Статутом. При цьому такі рішення приймаються у відповідності з існуючими положеннями ФФУ.
 2. ФФЛР визнає керівну роль ФФУ та ФФВ в питаннях розвитку футболу і дотримується їх вимог та регламентуючих документів.

Додати коментар

Увійдіть використовуючи соц. мережі!

 

Захисний код
Оновити

Календар


<< < травня 2022 > >>
п в с ч п с н
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
немає подія за місяць травня 2022 немає подія за місяць травня 2022
Яндекс.Метрика